Jubelton en schenkingen doen.

Aan de jubelton zoals we die nu (nog) kennen komt in 2024 een eind. Al in 2023 is deze schenkingsvrijstelling liefst een kleine 75% lager. In 2013 werd door de overheid de zogenoemde ‘jubelton’ in het leven geroepen. Dat is een eenmalige schenkingsvrijstelling van (ruim) € 100.000,00. Met deze regeling wilde de regering destijds een impuls geven aan de woningmarkt. Ouders of grootouders bijvoorbeeld konden (en kunnen) hun kinderen en kleinkinderen op die manier ondersteunen als starter op de woningmarkt of bij de verbetering van een eigen woning. De huidige regeringscoalitie heeft besloten de regeling af te schaffen.

Ongelijkheid op woningmarkt

De regering wil van deze beter-bedeelden-regeling af. Het zou zorgen voor grotere ongelijkheid op de woningmarkt. Wanneer je rijke (groot)ouders dan wel andere bemiddelde begunstigers hebt, dan kun je hoger bieden op een huis dat te koop staat, dan iemand die dit geluk niet heeft. Er zijn scherpe voorwaarden gesteld aan het ontvangen van de jubelton. De schenking moet worden gebruikt voor aankoop of verbouwing van een eigen huis of juist voor de aflossing van een deel van de hypotheek, om de maandlasten te verlagen.

Ingewikkeld

Omdat de regeling nogal wat mitsen en maren bevat, is ze best ingewikkeld. En omdat het meestal om grote bedragen gaat, is het verstandig om zo’n schenking vast te (laten) leggen in een schenkingsovereenkomst. Met een notariële akte bij Stotijn notariaat in de Wijk weet u zeker dat het goed en altijd scherp is geregeld. Onze klanten in de gemeenten De Wolden, Hoogeveen en Meppel die nog van deze regeling gebruik willen maken, hebben hiervoor nog tot 1 januari 2023 de tijd.

Tot 1 januari 2023 nog, mag er maximaal € 106.671,00 belastingvrij worden geschonken. Na 1 januari wordt het bedrag van de vrijstelling drastisch verlaagd naar € 28.947,00. Dat is lang geen jubelton meer, maar toch altijd nog een mooi duwtje in de rug. Per 1 januari 2024 wordt de regeling helemaal afgeschaft.

Tot nog wel 3 jaar profiteren van de schenkingsvrijstelling van de jubelton?
Dat kan! Zelfs wanneer uw kind nog geen eigen huis heeft. U mag dan het bedrag nu al schenken (of voor een deel) en het resterende deel in 2023. De jubelton moet dan uiterlijk op 31 december 2024 zijn besteed aan een woning (of aflossing van een hypotheek).
Let wel! De jubelton is, zoals gezegd, lang geen ton meer in 2023. De eenmalige vrijstelling is dan namelijk teruggebracht tot de genoemde € 28.947,00

De bestaande bestedingsperiode van 3 jaar blijft dus van kracht.

Kortom:

  • Wilt u in 2022 nog gebruik maken van deze regeling? Dan mag deze schenking (de jubelton) tot 2025 worden besteed aan de eigen woning door de begunstigde (ontvanger)
  • Schenkt u in 2022 een deel van de jubelton en in 2023 het resterende deel (tot de maximale vrijstelling van € 106.671,00)? Ook dan mag tot uiterlijk 2025 zowel de schenking uit 2022 als 2023 worden besteed voor de (aanschaf) van de eigen woning. Ook als er nu nog geen woning is aangeschaft. Als er maar aan de voorwaarden wordt voldaan die hieraan worden gesteld. Want anders moet er alsnog schenkbelasting worden betaald.
  • Wilt u in 2023 de ‘verlaagde jubelton’ van maximaal € 28.947,00 schenken. Dan heeft de begunstigde tot 2026 de tijd om deze belastingvrije schenking te besteden aan de eigen woning.

 

Meer weten? https://www.stotijnnotariaat.nl/schenkbelasting